Zapytanie ofertowe- numer sprawy BA.WZP.26.5.54.2021

Zapytanie ofertowe "Świadczenie usługi serwisu eksploatacyjnego Systemu (w Centrali Urzędu Komunikacji Elektronicznej) w zakresie oprogramowania IBM Informix w okresie 12 miesięcy"- numer sprawy BA.WZP.26.5.54.2021

 

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu należy przesłać w terminie do dnia 14 października 2021 do godziny 12:00 r. na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 6. Zapytania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Sławomir Biegaj
Osoba publikująca informację: Urszula Wysocka
Data publikacji: 08.10.2021 09:55