Zapytanie ofertowe- numer sprawy BA.WZP.26.5.55.2021

Zapytanie ofertowe "Roczne wznowienie licencji dla McAfee Complete EndPoint Protection – Business wraz z odnowieniem subskrypcji pomocy technicznej „Business Support oraz roczne wsparcie typu Business Support dla posiadanych przez Zamawiającego licencji " - numer sprawy BA.WZP.26.5.55.2021

 

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu należy przesłać w terminie do dnia 14 października 2021 do godziny 12:00 r. na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 6. Zapytania.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Sławomir Biegaj
Osoba publikująca informację: Urszula Wysocka
Data publikacji: 08.10.2021 10:00