Zapytanie ofertowe- numer sprawy BA.WZP.26.5.61.2021

Zapytanie ofertowe na przygotowanie analizy w zakresie działalności gmin w obszarze telekomunikacji. - numer sprawy BA.WZP.26.5.61.2021

Przedmiot zamówienia zostanie sfinansowany ze środków przewidzianych w  budżecie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, w ramach projektu nr POPC.04.01.01-00-0051/20 „Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2021 r.”

Termin składania ofert.

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu należy przesłać w terminie do dnia 27 października 2021 r. do godz. 12:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 8 Zapytania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Joanna Antczak
Osoba publikująca informację: Urszula Wysocka
Osoba modyfikująca informację: Ilona Niewęgłowska
Data publikacji: 19.10.2021 13:30
Data ostatniej modyfikacji: 09.11.2021 14:16