Zapytanie ofertowe - sprawa nr BA.WZP.26.5.23.2021

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest „Wykonanie corocznego przeglądu konserwacyjnego systemów antenowych zainstalowanych na obiektach Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.5.23.2021.

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zaproszeniu należy przesłać w terminie do dnia 16 lipca 2021 r. na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 9 Zaproszenia.

 

Szczegóły w poniżej załączonym pliku (nr 01).

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Kisiel
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 02.07.2021 08:55