Zapytanie ofertowe - sprawa numer: BA.WZP.26.5.2.2021

Zapytanie ofertowe na Prowadzenie profilaktycznej opieki nad kandydatami do pracy oraz pracownikami UKE, w tym przeprowadzenie badań diagnostycznych, badań laboratoryjnych oraz konsultacji specjalistycznych w ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, a także udział w posiedzeniach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy i komisjach powypadkowych”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w zapytaniu ofertowym - sprawa numer: BA.WZP.26.5.2.2021

Termin składania ofert:

Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę wraz z dokumentami wskazanymi w załączniku nr 2 i nr 3 należy przesłać w formie dokumentu elektronicznego do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail:  w terminie do dnia 19 lutego 2021 r. do godz. 16:00.

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Barbara Jamróz
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 10.02.2021 08:55