Zapytanie ofertowe - sprawa numer: BA.WZP.26.5.26.2021

Zapytanie ofertowe - sprawa numer: BA.WZP.26.5.26.2021

Zapytanie ofertowe na Zakup dostępu do danych statystycznych i raportów dotyczących rynków komunikacji elektronicznej na okres dwunastu albo dwudziestu czterech miesięcy”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w zapytaniu ofertowym - sprawa numer: BA.WZP.26.5.26.2021

Termin składania ofert:

Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w załączniku numer 1A lub 1B do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy przesłać w formie dokumentu elektronicznego:

  1. skanu podpisanego własnoręcznym podpisem(ami) przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy,

lub

  1. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy,

do Departamentu Strategii i Analiz w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: w terminie do dnia 19 lipca 2021 roku do godz. 16:00.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Gładysz
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 13.07.2021 12:45
Data ostatniej modyfikacji: 13.07.2021 12:56