Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.5.36.2021

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest "Organizacja dwudniowego szkolenia dotyczącego budowy i paszportyzacji sieci ftth" - numer sprawy: BA.WZP.26.5.36.2021

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu należy przesłać w terminie do dnia 3 września 2021 r. do godziny 15:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 9. Zapytania.

 

Szczegóły w poniżej załączonych plikach

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Grzegorz Wróbel
Osoba publikująca informację: Ilona Niewęgłowska
Data publikacji: 24.08.2021 15:45