Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.5.44.2021

Zapytanie ofertowe na usługę „Przygotowanie filmu i broszury informacyjnej podsumowującej działania Urzędu Komunikacji Elektronicznej, wspierające wdrażanie I osi priorytetowej Powszechny dostęp do szybkiego Internetu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020” - sprawa numer BA.WZP.26.5.44.2021

Przedmiot zamówienia sfinansowany zostanie ze środków przewidzianych w budżecie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, w ramach projektu nr POPC.04.01.01-00-0051/20.

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu ofertowym należy przesłać w terminie do dnia 30 września 2021 r. do godz. 12:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt.12 Zapytania.

 UWAGA: Zamawiający w dniu 28.09.2021 zamiescił odpowiedzi na zadane pytania. Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach. 

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Zamawiajacy informuje o unieważnieniu postępowania z powodu braku spełniania warunków określonych w Zapytaniu ofertowym przez Wykonawców

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Porębska
Osoba publikująca informację: Ilona Niewęgłowska
Osoba modyfikująca informację: Ilona Niewęgłowska
Data publikacji: 22.09.2021 12:50
Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2021 12:09