Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.5.46.2021

Zapytanie ofertowe na „Szkolenie z doskonalenia techniki jazdy samochodem dla pracowników wykonujących kontrole sieci POPC w terenie”- sprawa numer BA.WZP.26.5.46.2021

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu należy przesłać w terminie do dnia 5 października 2021 r. do godz. 12:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 10 Zapytania.

 

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Porębska
Osoba publikująca informację: Ilona Niewęgłowska
Data publikacji: 27.09.2021 12:55