Zapytanie ofertowe - sprawa numer: BA.WZP.26.5.9.2021

Zapytanie ofertowe na Zakup przedłużenia na okres 12 miesięcy usług wsparcia producenta na oprogramowanie firmy Atlassian”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w zapytaniu ofertowym - sprawa numer: BA.WZP.26.5.9.2021.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Termin składania ofert:

Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w załączniku numer 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy przesłać w formie dokumentu elektronicznego:

1) skanu podpisanego własnoręcznym podpisem(ami) przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy,

lub

2) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy,

do Biura Informatyki w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adresy e-mail:   i  w terminie do dnia 23 kwietnia 2021 r. do godz. 12:00.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Radosław Michałek
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 19.04.2021 09:30
Data ostatniej modyfikacji: 19.04.2021 09:52