Zapytania ofertowe 2022

 • Zapytanie ofertowe - numer sprawy BA.WZP.26.6.4.2022

  13 maja 2022

  Zapytanie ofertowe - numer sprawy BA.WZP.26.6.4.2022 na usługę wsparcia eksperckiego w postaci 60 godzin konsultacji w zakresie analizy i oceny metodologii kalkulacji kosztów oraz sposobu zasilenia danymi testu MS i rodzaju danych użytych przez Operatorów Sieci Dostępowych wybudowanych ze wsparciem POPC.

 • Zapytanie ofertowe - numer sprawy BA.WZP.26.6.1.2022

  22 kwietnia 2022

  Zapytanie ofertowe - numer sprawy BA.WZP.26.6.1.2022 na usługi programistyczne polegające na zapewnieniu działania istniejącego procesu historyzacji tj. tworzenia referencyjnej bazy adresowej, raportowej bazy adresowej i bazy raportowej.

 • Zapytanie ofertowe - numer sprawy BA.WZP.26.4.7.2022

  11 kwietnia 2022

  Zapytanie ofertowe - numer sprawy BA.WZP.26.4.7.2022 na usługi opracowania dokumentu wytycznych do wyboru i zmiany operatora wyznaczonego i procedur do wyboru i zmiany operatora wyznaczonego.

 • Zapytanie ofertowe - numer sprawy BA.WZP.26.4.6.2022

  25 marca 2022

  Zapytanie ofertowe na przedłużenie 50 subskrypcji aktualnie posiadanych przez UKE pakietu Microsoft Office 365 - numer sprawy BA.WZP.26.4.6.2022

 • Zapytanie ofertowe- numer sprawy BA.WZP.26.4.5.2022

  18 marca 2022

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbierania, przyjmowania, przechowywania, udostępniania (w tym dostarczania) oraz niszczenia powierzonej dokumentacji niearchiwalnej na okres 2 lat- numer sprawy BA.WZP.26.4.5.2022