Zapytania ofertowe 2023

 • Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.8.2023

  06 czerwca 2023

  Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.8.2023 na świadczenie usługi obejmującej aktualizację narzędzia Test Margin Squeeze dla sieci POPC oraz Opisu narzędzia.

 • Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.3.10.2023

  22 maja 2023

  Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.3.10.2023 na wsparcie eksperckie w postaci 90 godzin konsultacji w zakresie analizy i oceny metodologii kalkulacji kosztów oraz sposobu zasilania danymi Testu MS i rodzaju danych użytych przez OSD wybudowanych ze wsparciem POPC.

 • Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.7.2023

  22 maja 2023

  Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.7.2023 na wykonanie usługi przygotowania i dostarczenia danych statystycznych przyporządkowanych do punktów adresowych.

 • Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.3.8.2023

  18 kwietnia 2023

  Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.3.8.2023 na świadczenie usługi polegającej na całorocznym utrzymaniu nieruchomości niezabudowanej Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Łodzi, ul. Wschodnia 10/12.

 • Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.6.2023

  06 kwietnia 2023

  Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.6.2023 na zakup certyfikatów kwalifikowanych wraz z czytnikami kart kryptograficznych oraz usługą weryfikacji tożsamości.

 • Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.5.2023

  13 marca 2023

  Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.5.2023 na dostawę odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej.