Zapytanie ofertowe- numer sprawy BA.WZP.26.4.5.2022

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbierania, przyjmowania, przechowywania, udostępniania (w tym dostarczania) oraz niszczenia powierzonej dokumentacji niearchiwalnej na okres 2 lat- numer sprawy BA.WZP.26.4.5.2022

 

Termin i miejsce skladania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia: 24.03.2022 r. godz. 10:00 (decyduje data i godzina wpływu do UKE).

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako skan podpisanej oferty i załączników lub dokument elektroniczny podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym/ zaufanym lub osobistym) na adres: .

Uwaga Zamawiający w dniu 23.03.2022 r zamieścił Wyjaśnienia na zadane pytania.

Uwaga !! Zamawiający w dniu 24.03.2022 r zamieścił Informację o wyniku postępowania.

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Urszula Wysocka
Osoba publikująca informację: Urszula Wysocka
Osoba modyfikująca informację: Urszula Wysocka
Data publikacji: 18.03.2022 15:20
Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2022 14:25