Zapytanie ofertowe - numer sprawy BA.WZP.26.4.7.2022

Zapytanie ofertowe - numer sprawy BA.WZP.26.4.7.2022 na usługi opracowania dokumentu wytycznych do wyboru i zmiany operatora wyznaczonego i procedur do wyboru i zmiany operatora wyznaczonego świadczącego publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego wraz
z zapewnieniem ciągłości działania i bezpieczeństwa oraz wymagań do dokumentacji konkursowej na operatora wyznaczonego do świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. 

Wykonanie usługi będzie finansowane ze środków projektu nr POPC.02.01.00-00-0102/19 pn. „e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce” w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

 

Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia: 20.04.2022 r. godz. 14:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako skan podpisanej oferty i załączników lub dokument elektroniczny podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym/ zaufanym lub osobistym) na adres: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl

Uwaga !!! Zamawiający w dniu 28.04.2022 r zamieścił Informację o wyniku postępowania.

Szczegóły w poniższych plikach.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Wyszyńska
Osoba publikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Osoba modyfikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Data publikacji: 11.04.2022 13:40
Data ostatniej modyfikacji: 28.04.2022 15:38