Zapytanie ofertowe - numer sprawy BA.WZP.26.6.1.2022

Zapytanie ofertowe - numer sprawy BA.WZP.26.6.1.2022 na usługi programistyczne polegające na zapewnieniu działania istniejącego procesu historyzacji tj. tworzenia referencyjnej bazy adresowej, raportowej bazy adresowej i bazy raportowej. W ramach dotychczasowych prac wykonana została historyzacja danych adresowych, opracowano mechanizm przygotowujący referencyjne dane adresowe (konsolidujący adresy PRG z NOBC), wykonano geokodowanie oraz zmigrowano dane adresowe SIIS w oparciu o procesy stworzone w FME, pliki wsadowe i procedury w PL/SQL.

Zamówienie finansowane będzie w ramach projektu nr POPC.04.01.01-00-0061/22 „Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2022 r.” w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

 

Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia: 04.05.2022 r. godz. 10:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako skan podpisanej oferty i załączników lub dokument elektroniczny podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym/ zaufanym lub osobistym) na adres: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl

Uwaga !!! Zamawiający w dniu 05.05.2022 r zamieścił Informację o wyniku postępowania.

Szczegóły w poniższych plikach.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Wyszyńska
Osoba publikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Osoba modyfikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Data publikacji: 22.04.2022 15:05
Data ostatniej modyfikacji: 05.05.2022 16:05