Zapytanie ofertowe - numer sprawy BA.WZP.26.6.4.2022

Zapytanie ofertowe - numer sprawy BA.WZP.26.6.4.2022 na usługę wsparcia eksperckiego w postaci 60 godzin konsultacji w zakresie analizy i oceny metodologii kalkulacji kosztów oraz sposobu zasilenia danymi testu MS i rodzaju danych użytych przez Operatorów Sieci Dostępowych wybudowanych ze wsparciem POPC, tj.:
· danych finansowych i księgowych dot. kosztów sieciowych,
· danych finansowych i księgowych dot. kosztów detalicznych,
· wolumenu ruchu,
· wolumenu abonentów,
· statystyk sieciowych
oraz wsparcie merytoryczne w czasie prowadzenia przez zamawiającego warsztatów dotyczących Testu MS (obecność na warsztatach wraz z gotowością do udzielenia beneficjentom POPC odpowiedzi na pytania, rozliczona w ramach 60h wsparcia).

Zamówienie finansowane będzie w ramach projektu nr POPC.04.01.01-00-0061/22 „Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2022 r.” w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia: 27.05.2022 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako skan podpisanej oferty i załączników lub dokument elektroniczny podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym/ zaufanym lub osobistym) na adres: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl

 

Uwaga !!! Zamawiający w dniu 03.06.2022 r. zamieścił Informację o wyniku postępowania.

Szczegóły w poniższych plikach.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Wyszyńska
Osoba publikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Osoba modyfikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Data publikacji: 13.05.2022 11:00
Data ostatniej modyfikacji: 03.06.2022 14:19